Tilläggsregler för Östra Open 2018 finns nu publicerade under fliken Tävlingar och Östra Open.